KIOSKI, PAWILONY, TARGOWISKA

Ceniony w Polsce projektant i producent mebli miejskich: kioski, pawilony handlowe MIDI, wewnętrzne, gastronomiczne, zabudowa na targowiska miejskie oraz gminne, portiernie, stróżówki, palarnie, strażnice, centra dozoru,    Pozwolenie na budowę? Wykonamy na zamówienie kompleksową dokumentację lub udostępnimy gotowe projekty branżowe. Tematyka zbyt zawiła? Zamów wizytę naszego doradcy.    Posiadamy doświadczenie w kompleksowej realizacji dużych inwestycji targowisk miejskich oraz gminnych.    Pawilon handlowy "GASTRO" wybrany w konkursie oficjalnym obiektem Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznań.    Open - nowy model kiosku w naszej ofercie.    Budotechnika uczestnikiem wprowadzania nowego formatu kiosków dla RUCH S.A.    Wieloletnie doświadczenie, szereg projektów, certyfikatów, realizacji i referencji

Przygotowanie inwestycji pawilonu

[EN]
[EN]
[EN]
[EN]
[EN]

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI PAWILONU

BUDOTECHNIKA S-ka z o.o. opracowała specjalne projekty nowych niedużych i oszczędnych pawilonów handlowych, w których sprzedaż odbywa się wewnątrz obiektu. W naszych aranżacjach przewidziano swobodny dostęp klienta do towaru oraz jednoosobową obsługę. Inne wielkości i układy pawilonów wykonujemy na zamówienie.

 

Cechą charakterystyczną pawilonów MINI-MAX jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni handlowej oraz zminimalizowanie kosztów inwestycji poprzez odpowiedni dobór wymiarów oraz powierzchni do przeszklenia drzwi wejściowych. Dla klientów, którzy potrzebują witryny ekspozycyjne przewidzieliśmy pawilon MIDI, gdzie zastosowano dodatkowe powierzchnie przeszklone. Ilość, wielkość i usytuowanie okien może być dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Zasadniczą oszczędność w produkcji, kosztach eksploatacji oraz wykorzystania powierzchni użytkowej przynosi wyeliminowanie okien oraz zastosowanie płyt ściennych w kolorze handlowym producenta. Ponieważ pawilon MINI-MAX nie  posiada okien, wszystkie ściany wewnętrzne są wykorzystane na regały ekspozycyjne, a ściany zewnętrzne na umiejscowienie gablot reklamowych lub ekspozycyjnych. Obowiązkowe doświetlenie pawilonu światłem dziennym zapewnione jest poprzez przeszklone drzwi wejściowe. Ograniczenie ilości okien podnosi również izolacyjność cieplną całego pawilonu, co powoduje kolejne oszczędności  eksploatacyjne. Mniejsza liczba okien, to również zwiększone bezpieczeństwo pawilonu, albowiem to drzwi i okna są najbardziej narażone na włamania. Mniejsza liczba okien, to również mniejsza liczba rolet okiennych; poważnie zmniejszony koszt inwestycji i ewentualnych napraw. Zastosowanie płyt ściennych w kolorze producenta: białym, piaskowym lub stalowo-szarym (bardzo modnym) eliminuje  kolejne, bardzo znaczące koszty malowania. Na życzenie lakierujemy pawilon w żądanym kolorze wg palety RAL. Wszystkie typy pawilonów: MINI-MAX, MIDI i MIDI ST posiadają identyczną zasadę konstrukcji oraz użyte do ich produkcji materiały. Również większość elementów wystroju zewnętrznego (typ daszka, podświetlane, gabloty reklamowo-prasowe, stripy, alukliki itp.) mogą być zastosowane we wszystkich przypadkach.

 

Przyjęta nomenklatura oznacza:

– pawilon MINI-MAX: pawilon z wejściem klienta do środka obiektu, jedyne przeszklenie znajduje się w drzwiach  wejściowych, wszystkie ściany wewnętrzne zagospodarowane meblami na całą wysokość ścian. Zewnętrzne ściany boczne i frontowa powinny zostać zagospodarowane gablotami i/lub Alu-klikami.

– pawilon MIDI: pawilon z wejściem klienta do środka obiektu, przeszklenie znajduje się w drzwiach wejściowych oraz  dodatkowo w oknie naprzeciwko stoiska sprzedawcy, pozostałe ściany wewnętrzne zagospodarowane są meblami na całą wysokość ścian. Zewnętrzne ściany boczne i częściowo frontowa powinny zostać zagospodarowane gablotami i/lub Alu-klikami.

– pawilon MIDI ST: pawilon z wejściem klienta do środka obiektu, przeszklenie znajduje się w drzwiach wejściowych oraz  dodatkowo na całej ścianie frontowej, pozostałe ściany wewnętrzne zagospodarowane są meblami na całą wysokość ścian.  Zewnętrzne ściany boczne i częściowo frontowa powinny zostać zagospodarowane gablotami i/lub Alu-klikami.

Plany zagospodarowania pawilonów pokazują rysunki. LICZBA występująca po nazwie (np.: -13; -16;-19 itd.) wskazuje przybliżoną powierzchnię zabudowy obiektu. Pawilony z liczbami -26; -32; -38, to pawilony złożone z dwóch segmentów: 2x-13; 2x-16; 2x-19.  Ponadto, istotnymi cechami nadającymi pawilonom pożądany wygląd (w zależności od uwarunkowań lokalizacji) są:

– różne typy daszków i związane z nimi stripy (podświetlenie, ilość, wielkość i ich umiejscowienie),

– gabloty reklamowe lub reklamowo-ekspozycyjne na ścianach zewnętrznych ( podświetlane lub nie podświetlane, ilość,  wielkość i ich umiejscowienie),

– kolorystyka i grafika uzupełniająca.

Wszystkie powyższe elementy zostały opisane w dalszej części Informacji. Parametry pawilonów pokazane są na stronach rzuty Midi Solo oraz Midi Double.

 

Sprawy formalno-prawne

Przed przystąpieniem do budowy kiosku Zamawiający powinien uzyskać pozwolenie na budowę składając odpowiedni wniosek do  właściwego organu administracji samorządowej wraz z planem zagospodarowania terenu i projektem pawilonu.  BUDOTECHNIKA udostępnia projekty nieodpłatnie. Projekty pawilonów są własnością intelektualną BUDOTECHNIKA S-ka z  o.o. i ich wykorzystanie podlega ochronie przewidzianej prawem autorskim. Bez pisemnej zgody BUDOTECHNIKA S-ka z  o.o. dokumentacja nie może być kopiowana, wykorzystana w celu organizowania przetargu, przekazywana osobom trzecim w jakiejkolwiek formie prawnej czy też wykorzystana jako wzór do naśladownictwa. Szczegółowych informacji dotyczących formalności związanych z budową kiosku udzielają właściwe organy administracji  samorządowej. W przypadku sprzedaży artykułów spożywczych przepisy wymagają wydzielenia pomieszczenia WC wraz z przedsionkiem lub zawarcia umowy z innym podmiotem o korzystanie z sanitariatów przeznaczonych wyłącznie dla sprzedawców artykułów spożywczych i położonych nie dalej niż 80 m od pawilonu. Nasze projekty przewidują możliwość wyposażenia pawilonu w toaletę i przedsionek spełniający również rolę zaplecza. Wydzielenie WC można wykonać we własnym zakresie w późniejszym terminie.

 

Posadowienie

Dla prawidłowego posadowienia pawilonu wymagane jest wykonanie fundamentu betonowego lub murowanego z bloczków betonowych. Głębokość posadowienia fundamentu powinna odpowiadać głębokości przemarzania gruntu dla danej strefy klimatycznej Polski zgodnie z PN. Górny poziom murów fundamentowych musi zachowywać poziom i być wyniesiony ponad teren  od 5 do 30cm. Przy wyniesieniu poziomu fundamentów więcej niż 5cm zalecane jest wykonanie spocznika / stopnia przed  wejściem. Pożądany wymiar spocznika wynosi około 150x120cm. Z uwagi na mały ciężar oraz dużą zwartość i sztywność konstrukcji kiosku, dopuszcza się tymczasowe posadowienie na bloczkach betonowych ułożonych w odległościach około 1,0m. Właściwy fundament można wykonać w terminie późniejszym  podnosząc kiosk na lewarach. Bloczki należy wypoziomować, tak aby ich górna powierzchnia znajdowała się min 5 cm nad  poziomem terenu. Należy zapewnić odpływ wody i przewietrzanie pod pawilonem. Uwaga: przy braku fundamentów lub posadowieniu na fundamentach osadzonych powyżej głębokości przemarzania gruntu, możliwe są  ruchy gruntu związane z jego osiadaniem i/ lub przemarzaniem i w konsekwencji może dojść do lekkiego przechylenia pawilonu. Następstwem przechylenia (braku poziomu i pionu) mogą być trudności z otwieraniem i zamykaniem drzwi. W takim przypadku należy powtórnie wypoziomować pawilon podnosząc go na lewarach i podkładając blachy odpowiedniej grubości. BUDOTECHNIKA wykonuje powtórne poziomowanie pawilonu odpłatnie. Podłoże pod posadowienie kiosku wykonuje Inwestor we własnym zakresie według projektu dostarczonego przez Budotechnika Spółka z o.o. Inwestor wykonuje również przyłącza do sieci energetycznej i sieci wod-kan. (o ile  występuje WC z przyłączami do miejskich sieci wod-kan.).

 

Konstrukcja

Konstrukcja szkieletu kiosków jest wykonana z elementów stalowych, spawanych i zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez  malowanie. Pomimo stosowanych zabezpieczeń, na dolnej ramie kiosku może wystąpić rdza z uwagi na szczególne warunki  eksploatacji; kontakt ramy ze śniegiem z solą i moczem psów. Wystąpienie rdzy na ramie dolnej jest wyłączone z gwarancji. Począwszy od 2003r BUDOTECHNIKA proponuje za dopłatą, nową, specjalnie opracowaną konstrukcję stalową z ocynkowaną  ogniowo ramą dolną kiosku. Podłoga składa się z płyty wiórowej typu OSB, wodoodpornej opartej na krzyżowych rusztach stalowym i drewnianym. Podłoga  pokryta jest wykładziną PCV o wzmocnionej wytrzymałości oraz ocieplona dwoma warstwami płyt styropianowych  układanych na krzyż o łącznej grubości 90mm. Dolną warstwę ochronną stanowi blacha fałdowana, ocynkowana. Ściany i dach kiosku wykonane są z płyt warstwowych typu „Sandwich” o grubości 100mm i 150mm. Powierzchnie płyt wykończone są blachą ocynkowaną, powlekaną powłokami organicznymi. Dysponujemy płytami lakierowanymi fabrycznie w  kolorach: białym RAL 9010, piaskowym RAL 1015, stalowoszarym RAL 9006. Dla kiosków wykonanych w tych kolorach nie  stosujemy dopłat za lakierowanie ścian. Zewnętrzne powierzchnie ścian mogą być malowane dodatkowo na kolor uzgodniony z  Zamawiającym (za dopłatą). Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocą rynny i rury spustowej z wyprowadzeniem wody  opadowej na teren. Ewentualne podłączenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej wykonuje inwestor we własnym  zakresie. Kierunek spadku dachu jest zgodny z umiejscowieniem WC. W zależności od lokalnych uwarunkowań należy uzgadniać położenie WC i spadek dachu: z lewej bądź prawej strony obiektu ( patrząc z zewnątrz na ścianę frontową).

 

Zadaszenia zewnętrzne

Zewnętrzne zadaszenie wejścia do pawilonu stanowią daszki o różnym wyglądzie i kształcie.  Proponujemy  kilka zadaszeń typowych:

– zadaszenie typu STEEL wzorowane na kioskach EURO-STEEL: w konstrukcji z rur nierdzewnych pokrytych poliwęglanem litym,  przeźroczystym. Brak rur spustowych. Daszek stosowany jest przeważnie w pawilonach wolnostojących

– zadaszenie typu ELEGANT wzorowane na kioskach EURO-ELEGANT: w konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej pokrytej poliwęglanem komorowym, przyciemnianym. Brak rur spustowych. Daszek stosowany jest przeważnie w pawilonach  wolnostojących. Daszek może występować na frontowej elewacji lub elewacjach frontowych i bocznej.

– zadaszenie typu BETA wzorowane na wiatach o tej samej nazwie: półokrągły daszek o średnicy 1,40m w konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem komorowym, przyciemnianym, z 2 rynnami o spadku przeciwnym do elewacji. Brak rur spustowych. Daszek stosowany jest przeważnie przy zestawieniu pawilonu z wiatą przystankową typu BETA.

– zadaszenie typu MERKURY wzorowane na wiatach o tej samej nazwie: półokrągły daszek o średnicy 1,40m w konstrukcji  aluminiowej pokrytej poliwęglanem komorowym, przyciemnianym, z 2 rynnami o spadku przeciwnym do elewacji. Brak rur  spustowych. Daszek stosowany jest przeważnie przy zestawieniu pawilonu z wiatą przystankową typu MERKURY.

 

Powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne

Dolną ramę stalową pawilonu można ocynkować ogniowo doskonale zabezpieczając ten najbardziej narażony na korozję element pawilonu. Usługa cynkowania jest dodatkowo płatna. Wszystkie pozostałe elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Wewnętrzne elementy stalowe lakierowane są farbami poliuretanowymi z utwardzaczem. Kolorystykę kiosku  należy uzgodnić z organem wydającym pozwolenie na budowę oraz z Budotechniką. Wszystkie elementy malowane przez  producenta nie wymagają dodatkowego malowania.

 

Stolarka okienna, drzwi – zabezpieczenia antywłamaniowe.

Stolarka okienna oraz drzwi przeszklone wykonane są z profili PCV w kolorze białym (standard). W przypadku wymogu  zastosowania stolarki w kolorze innym niż biały stosujemy stolarkę wykonaną z profili aluminiowych. Stolarka aluminiowa może być „zimna” lub „ciepła” i lakierowana proszkowo na uzgodniony kolor. Nie zalecamy stosowania  profili „zimnych” z powodu możliwości tzw. przemarzania, czyli skraplania się pary wodnej na profilach w okresie  niskich temperatur. Przy dużym wyziębieniu wnętrza może dojść do oblodzenia profili. Reklamacje z tytułu zastosowania  stolarki „zimnej” nie będą mogły być uwzględnione. Standardowo stolarka okienna i drzwi oszklone są zestawami termoizolacyjnymi z szybami Float. W celu dodatkowego  zabezpieczenia przed włamaniem proponujemy zastosowanie oszklenia o zwiększonej odporności na włamania:

– zestaw termoizolacyjny z zewnętrzną szybą klasy P2- tj. dwie szyby o gr. 4mm klejone dwiema warstwami folii PVB,

– zestaw termoizolacyjny z zewnętrzną szybą klasy P3,

– tj dwie szyby o gr. 4mm klejone trzema warstwami folii PVB,

– zestaw termoizolacyjny z zewnętrzną szybą klasy P4 – tj dwie szyby o gr. 4mm klejone czterema warstwami folii  PVB.

Drzwi wyposażone są w dwustronny pochwyt oraz 2 zamki patentowe w tym jeden zamek blokujący drugi zamek. Drzwi są  wyposażone standardowo w samozamykacz. Jako dodatkowe zabezpieczenie polecamy montaż wewnętrznej kraty stalowej z dwoma kłódkami atestowanymi oraz  zabezpieczenie okien i drzwi roletami aluminiowymi zamykanymi na zamki baskwilowe.

 

Wyposażenie w meble

Powodzenie inwestycji w pawilon handlowy uzależnione jest od jak najlepszej ekspozycji sprzedawanych towarów. Klienci przyzwyczajeni do swobodnego dostępu do towaru łatwiej decydują się na ich zakup. Regały ekspozycyjne zajmujące całą powierzchnię ścian posiadają przestrzeń magazynową w dolnych szufladach. Zakończenie górne regałów proponujemy ekspozytorami reklam (topery), które przynoszą dodatkowy dochód oraz rozświetlają wnętrze. Na wolnych powierzchniach ścian oraz w oknach proponujemy siatkowe ekspozytury prasy, wąskie półki szklane lub aluminiowe. Stoisko kasowe usytuowane przy wejściu powinno obejmować:

– biurko z szufladami, przednia przystawkę z ekspozycją drobnych i „chodliwych” towarów,

– półki z papierosami  podświetlony,

– górny kaseton reklamowy,

– regały lub zamykane szafki na towary szczególnie nadzorowane,

– krzesło obrotowe, wysokie,

– grzejnik olejowy 2 kW,

– klimatyzator.

 

Pomieszczenie WC

Na zamówienie wydzielamy zamknięte pomieszczenie WC wraz z dodatkowym przedsionkiem wymaganym przepisami, spełniającym dodatkowo rolę mini-zaplecza. Szczelne ścianki wewnętrzne wykonane są na całej wysokości z płyty warstwowej gr. 5cm w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne  są płycinowe i posiadają otwory wentylacji nawiewnej. Drzwi wyposażone są tylko w klamki, bez zamków. Pomieszczenie WC posiada otwór wentylacyjny z zabudowanym wentylatorem mechanicznym, a pomieszczenie zaplecza kratkę wentylacyjną. Wydzielenie WC lub / i przedsionka Zamawiający może wykonać we własnym zakresie w późniejszym terminie. Zastosowane przybory sanitarne w przypadku przyłączenia kiosku do lokalnej sieci wod-kan:

– miska ustępowa ceramiczna, biała, ze spłuczką,

– umywalka ceramiczna, biała z baterią wody zimnej i ciepłej,

– elektryczny podgrzewacz wody (przepływowy lub objętościowy o poj. 5l),

Zastosowane przybory sanitarne w przypadku braku przyłącza do lokalnej sieci wod-kan:

– miska ustępowa, plastikowa z pojemnikiem na fekalia, tzw. WC turystyczne,

– umywalka ceramiczna, biała z baterią wody zimnej,

– zawieszany (ruchomy) pojemnik plastikowy na wodę czystą,

– podstawiany (ruchomy) pojemnik plastikowy na wodę brudną,

Pomieszczenia zaplecza i WC mogą być wyposażone dodatkowo w:

– regał/y magazynowe

– wieszak ubraniowy.

W przypadkach, kiedy wydzielenie WC nie jest konieczne proponujemy zastosowanie szafki gospodarczej w pobliżu stoiska  kasowego.

 

Zewnętrzne nośniki reklamowe

Nieprzeszklone, zewnętrzne powierzchnie ścian powinny zostać wykorzystane do celów ekspozycji towaru lub reklamy płatnej, dostarczającej dodatkowych, niemałych dochodów. Proponujemy zastosować:

– tablice „alu-klik”: aluminiowe ramki zatrzaskowe do niepodświetlanej ekspozycji plakatów (mogą zaparowywać w  przypadku dużego zawilgocenia powietrza),

– stripy: aluminiowe, podświetlane kasetony reklamowe umieszczane na trzech elewacjach, ponad daszkami,

– city-light: aluminiowe, podświetlane gabloty ekspozycyjne lub ekspozycyjno-reklamowe. Gablota jest wyposażona w rozpraszającą światło matówkę do ekspozycji plakatów oraz / lub w pochyłe półki metalowe do oświetlanej ekspozycji  czasopism lub innych płaskich towarów. Te dwufunkcyjne gabloty o formacie 120x180cm zawsze będą wykorzystane. Zamki gablot mogą być otwierane kluczem uniwersalnym trójkątnym lub kluczami patentowymi. Dobór typów, wielkości i ilości gablot, tablic i kasetonów dokonuje Zamawiający kierując się usytuowaniem pawilonu w terenie. Najcenniejszą powierzchnią reklamową są ściany prostopadłe do głównego kierunku pieszego (zwykle obie boczne). Tam też powinny znaleźć się gabloty ekspozycyjno-reklamowe oraz podświetlane kasetony dla płatnej reklamy. Jeżeli jedna ze ścian bocznych jest zdecydowanie gorsza, możemy zastosować dużo tańsze 2 tablice aluklik o formacie 120×180 cm lub 3  tablice o formacie 70×100 cm. W miejsce podświetlanego kasetonu górnego możemy zastosować podłużną tablicę Alu-klik. W przypadku braku obłożenia na reklamę płatną zastosujemy w tych miejscach własną, wymienną reklamę wykonaną na płycie białego tworzywa PMMA. Tablice Alu-klik możemy zamienić w późniejszym czasie na gabloty lub / i kasetony podświetlane. Drugorzędna powierzchnia reklamowa, to ściany równoległe do kierunku najścia klientów (zwykle ściany frontowa i tylnia). Przy wejściu proponujemy jedną gablotę reklamowo-ekspozycyjną, natomiast pozostałe powierzchnie możemy  zagospodarować tablicami aluklik o formacie 120x180cm lub 70x100cm, ewentualnie 60x80cm (format Publiprox). Górny, frontowy kaseton reklamowy jest podzielony na trzy części: kaseton nad wejściem oraz dwa boczne. Kaseton nie może  występować na ścianie, z której odprowadzana jest woda z dachu (tylna ściana w pawilonach 13,16 oraz 19 i jedna z  bocznych ścian przy pawilonach podwójnych, składanych). Tylna ściana pawilonu powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w szczególnych lokalizacjach: pawilon obrócony tyłem do jezdni, usytuowanie na placu itp. Na tylnej ścianie możemy zastosować wszystkie rodzaje gablot i tablic Alu-klik.  Zamiennie do kasetonów można zastosować tablice Alu-klik o wymiarach zewnętrznych jak w kasetonach. Polecamy również przenośne tablice Alu-klik w różnych formatach (tzw potykacze) oraz tablice specjalnie dostosowane do ekspozycji prasy, tzw. ALU-KLIK PRASOWY. W ofercie posiadamy również inne formaty gablot oraz tablic Alu-klik. Formaty nietypowe możemy wykonać na indywidualne zamówienie. Więcej na temat nośników reklamy i ekspozycji na www.gablotybudotechnika.com.pl

 

Instalacja elektryczna

Standardowe wyposażenie instalacji elektrycznych obejmuje:

– oprawy świetlówkowe, sufitowe,

– obwód do przyłączenia piecyka elektrycznego 2 kW,

– podwójne gniazdko kasy fiskalnej (można przyłączyć jeszcze jedno urządzenie elektroniczne),

– podwójne gniazdko elektryczne ogólnego zastosowania (czajnik, dodatkowy wentylator, itp.),

– tablicę rozdzielczą, bezpiecznikową ( zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z przyłączem energetycznym oraz tablicę licznikową wykonuje Zamawiający.

Obowiązkowe pomiary skuteczności zerowania wykonuje zamawiający po przyłączeniu kiosku  do sieci energetycznej). Dodatkowe obwody elektryczne związane są z wyposażeniem indywidualnym podlegają osobnej kalkulacji;

– dodatkowe gniazdka dla przyłączenia toperów,

– dodatkowe obwody dla przyłączenia nośników reklamy, – dodatkowe oświetlenie witryn, – dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wejściem.

 

Transport i montaż

BUDOTECHNIKA zapewnia transport i montaż na terenie całego kraju. Pawilon przewożony jest na miejsce montażu w całości z wyłączeniem pawilonów podwójnych, gdzie należy przewidzieć podwójny transport. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dźwig samochodowy o udźwigu 3T lub większy na 1 godzinę pracy. Uwagi montażowe w przypadku samodzielnego montażu przez inwestora:

– Transport należy dokonywać samochodami przystosowanymi do przewozu ładunków o wymiarach: szerokość 3,0m, wysokość 3,05m.

– Konstrukcja samochodu powinna pozwalać na zabezpieczenie i umocowanie pawilonu w czasie transportu.

– Wszystkie prace montażowe należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich norm i przepisów BHP i powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 

Gwarancje i serwis pogwarancyjny

Pawilon, jako obiekt budowlany objęty jest trzyletnią gwarancją jakości wykonania zgodnego z Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Odbioru Robót Budowlanych. Wyposażenie dodatkowe produkcji BUDOTECHNIKA oraz urządzenia produkcji obcej objęte są roczną gwarancją. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń wynikłych z aktów wandalizmu lub wypadków losowych oraz działania sił wyższych (np. huragan, wypadek drogowy). Po okresie gwarancji, wysyłamy części zamienne poprzez firmy spedycyjne lub dokonujemy napraw osobiście na terenie całego kraju.

 

Uwagi końcowe

Niektóre z zastosowanych urządzeń ( klimatyzator, krzesło itp.) oraz rozwiązań technicznych mogą być odmienne w zależności od wybranego wariantu, uwarunkowań dostawców oraz nowszych, stale udoskonalanych rozwiązań. Dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie pod numerem: 32/ 235 65 06. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stałej wystawy na terenie zakładu, gdzie prezentujemy większość typowych modeli wraz z wyposażeniem, a nasi projektanci mogą służyć poradą w optymalnym zakupie. Informacje aktualne na dzień opracowania.